Organitzada en col·laboració amb els Amics del Castell de Montjuïc, el dijous 25 de febrer de el 2016 a les 13: 00h, a l’Aula Jardí de la Universitat Internacional de Catalunya, (C / Immaculada 22, 08017 Barcelona), va tenir lloc aquesta conferència a càrrec del Sr. Alejandro Alvargonzález San Martín, Secretari General de Política de Defensa, Ministeri de Defensa, Govern d’Espanya. La sessió s’emmarca dins del cicle de conferències de formació contínua de la Facultat de Dret de la UIC.

Va ser un èxit rotund sobretot pel jovent del públic interessat.

estado islamico

Organizada en colaboración con los Amigos del Castillo de Montjuïc, el jueves 25 de febrero de 2016 a las 13:00h, en el Aula Jardí de la Universitat Internacional de Catalunya, (C/ Inmaculada 22, 08017 Barcelona), tuvo lugar esta conferencia a cargo del Sr. Alejandro Alvargonzález San Martín, Secretario General de Política de Defensa, Ministerio de Defensa, Gobierno de España. La sesión se enmarca dentro del ciclo de conferencias de formación continua de la Facultad de Derecho de la UIC.

Fue un éxito rotundo sobre todo por la juventud del público interesado.

estado islamico

Organized in collaboration with the Asociación de Amigos del Castillo de Montjuïc, on Thursday February 25, 2016 at 03:00PM, Jardí Room of the International University of Catalonia (C / Inmaculada 22, 08017 Barcelona), this conference was held by Mr. Alejandro Alvargonzález San Martin, Secretary General for Defence Policy, Ministry of Defence, Government of Spain. The session is part of the lecture continuing education of the Faculty of Law at the UIC.

It was a resounding success especially youth public.

estado islamico